TUOTELUOKITUS (Paina tästä palataksesi "alkunäkymään")

                       

  37  Koneet ja laitteet metallityöhön
   37040  Masuunien panostuskoneet ja panostuslaitteet
    3704001  Syöttölaitteet / latauslaitteet / panostuslaitteet ja nostimet / nostolaitteet kupoliuuneihin
    3704002  Panostajat, automaattiset, kupoliuuneihin
    3704003  Kipinäsuojat kupoliuuneihin
    3704004  Täyttökärryt ja täyttövaunut / panostuskärryt ja panostusvaunut, masuunien
    3704005  Kippivaunut malmille ja koksille, kupoliuuneihin
    3704006  Valu- ja kuonakauhat ja -vaunut masuuneihin
    3704007  Kippivaunut lastaukseen / lastauskippivaunut kupoliuuneihin
    3704008  Vaununpurkulaitteet / kuormanpurkulaitteet vaunuihin, kupoliuuneihin
    3704010  Nosturit, portaali- / silta-, valimoihin
    3704013  Kuljettimet / kuljetuslaitteet, kuormanpurku-, kupoliuuneihin
    3704014  Kuljettimet / kuljetuslaitteet, malmin- / malminkuljettimet valimoihin
    3704015  Kuljettimet / kuljetuslaitteet, rulla-, valimoihin
    3704020  Suppilot tai kartiot, kaasusulun, kupoliuuneihin
    3704021  Yläpanostusjakelijat masuuneihin
    3704028  Masuunin raudanlaskureikäporat
    3704029  Sulkulaitteet, savisulun asettavat / savitulppapyssyt masuuneihin
    3704030  Mittapäät / sondit, masuuneihin
    3704031  Sytytyssauvat / sytytyslanssit masuuneihin
    3704032  Mittalaitteet, sulatuspanoksen profiilin / masuunikuorman mittaukseen